Home / Herroepingsformulier

Herroepingsformulier

Herroepingsformulier
Mocht u de overeenkomst willen herroepen, vul dan alstublieft het volgende formulier in en stuur dat naar ons op.

Aan:
Klantenservice
Galgoshop-Boaz
Adres
Postcode +woonplaats

Info@galgoshopboaz.com

Ordernummer:____________________________________________

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)____________ Ontvangen op (*)_________________

Naam van de consument(en):___________________________________

Adres van de consument(en):___________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

Datum:_____________________________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.